Jaka była różnica między faryzeuszami a saduceuszami?


Odpowiedź 1:

Peruszimowie byli wiernymi Żydami i oddani praktyce prawa żydowskiego zgodnie z biblijnym przykazaniem:

Poznaj Go na wszystkie swoje sposoby.

Tsadduqim byli przewrotną grupą Żydów wyższej klasy, którzy chcieli asymilować się z hellenistycznymi pogańskimi drogami, ale udawali, że są prawymi, nazywając siebie TSADIQ [prawymi]. Ich prawdziwym celem było ścisłe ograniczenie każdego aspektu wiary żydowskiej do jak najmniejszej liczby, dlatego naturalnie sprzeciwiali się Peruszimom, którzy chcieli rozszerzyć żydowskie prawo. Prawdziwym celem Tsadduqim było być możliwie jak Grecy i Rzymianie.

Tsadduqim opanował umysł jednego z królów Hashmoni, Aleksandra Yannai, i nakazał zabójstwo rabinów, którzy zasiadali na dworze w Sanhedrynie, aby obsadzić wolne miejsca sędziami Tsadduqi. Był złym królem, który przekroczył granice Tory w odniesieniu do kapłanów [Kohanim]. Królowie nigdy nie powinni być kapłanami w judaizmie, a kapłani nigdy nie powinni być królami. Zawsze te role muszą pozostać osobne.


Odpowiedź 2:

Faryzeusze

Wybitna religijna sekta judaizmu w I wieku n.e. Nie byli potomkami kapłanów, ale byli ścisłymi obserwatorami Prawa w najdrobniejszych szczegółach i wywyższyli tradycje ustne na tym samym poziomie. (Mt 23:23) Sprzeciwiali się wszelkim wpływom kulturowym Grecji, a jako uczeni Prawa i tradycji mieli wielką władzę nad narodem. (Mt 23: 2-6). Niektórzy byli także członkami Sanhedrynu. Często sprzeciwiali się Jezusowi w kwestii przestrzegania szabatu, tradycji i związków z grzesznikami i poborcami podatków. Niektórzy zostali chrześcijanami, w tym Saul z Tarsu (Mt 9:11; 12:14; Mk 7: 5; Lu 6: 2; Dz 26: 5.

Saduceusze

Wybitna religijna sekta judaizmu złożona z bogatych arystokratów i kapłanów, którzy sprawowali wielką władzę nad działalnością w świątyni. Odrzucili wiele ustnych tradycji obserwowanych przez faryzeuszy, a także inne wierzenia faryzejskie. Nie wierzyli w zmartwychwstanie ani w istnienie aniołów. Przeciwstawiali się Jezusowi (Mt 16: 1; Dz 23: 8.


Odpowiedź 3:

Faryzeusze

Wybitna religijna sekta judaizmu w I wieku n.e. Nie byli potomkami kapłanów, ale byli ścisłymi obserwatorami Prawa w najdrobniejszych szczegółach i wywyższyli tradycje ustne na tym samym poziomie. (Mt 23:23) Sprzeciwiali się wszelkim wpływom kulturowym Grecji, a jako uczeni Prawa i tradycji mieli wielką władzę nad narodem. (Mt 23: 2-6). Niektórzy byli także członkami Sanhedrynu. Często sprzeciwiali się Jezusowi w kwestii przestrzegania szabatu, tradycji i związków z grzesznikami i poborcami podatków. Niektórzy zostali chrześcijanami, w tym Saul z Tarsu (Mt 9:11; 12:14; Mk 7: 5; Lu 6: 2; Dz 26: 5.

Saduceusze

Wybitna religijna sekta judaizmu złożona z bogatych arystokratów i kapłanów, którzy sprawowali wielką władzę nad działalnością w świątyni. Odrzucili wiele ustnych tradycji obserwowanych przez faryzeuszy, a także inne wierzenia faryzejskie. Nie wierzyli w zmartwychwstanie ani w istnienie aniołów. Przeciwstawiali się Jezusowi (Mt 16: 1; Dz 23: 8.


Odpowiedź 4:

Faryzeusze

Wybitna religijna sekta judaizmu w I wieku n.e. Nie byli potomkami kapłanów, ale byli ścisłymi obserwatorami Prawa w najdrobniejszych szczegółach i wywyższyli tradycje ustne na tym samym poziomie. (Mt 23:23) Sprzeciwiali się wszelkim wpływom kulturowym Grecji, a jako uczeni Prawa i tradycji mieli wielką władzę nad narodem. (Mt 23: 2-6). Niektórzy byli także członkami Sanhedrynu. Często sprzeciwiali się Jezusowi w kwestii przestrzegania szabatu, tradycji i związków z grzesznikami i poborcami podatków. Niektórzy zostali chrześcijanami, w tym Saul z Tarsu (Mt 9:11; 12:14; Mk 7: 5; Lu 6: 2; Dz 26: 5.

Saduceusze

Wybitna religijna sekta judaizmu złożona z bogatych arystokratów i kapłanów, którzy sprawowali wielką władzę nad działalnością w świątyni. Odrzucili wiele ustnych tradycji obserwowanych przez faryzeuszy, a także inne wierzenia faryzejskie. Nie wierzyli w zmartwychwstanie ani w istnienie aniołów. Przeciwstawiali się Jezusowi (Mt 16: 1; Dz 23: 8.