Jaka jest różnica między WebSockets a gniazdem io?


Odpowiedź 1:

Mówiąc wprost, czym jest pobieranie / żądanie węzła do http, Socket.IO to websocket.

Gniazdo sieciowe to protokół ustanowiony przez http. Jest to trwały protokół połączenia. Używamy ws: //domain.com do tworzenia gniazd sieciowych, pamiętaj o protokole.

Socket.IO to biblioteka wyodrębniająca połączenie z gniazdem internetowym, podobnie jak jquery Ajax streszcza żądania HTTP XML. Zapewnia także awarię w sytuacjach, w których nie można utworzyć gniazd sieciowych. W takich sytuacjach Socket.IO z wdziękiem wraca do połączenia HTTP.

Mam nadzieję, że to pomaga.


Odpowiedź 2:

Nie można znaleźć lepszego sposobu na wyjaśnienie niż to -

Socket.IO używa WebSockets, gdy jest to możliwe.

Jego zalety polegają na tym, że upraszcza korzystanie z WebSockets, a co ważniejsze, zapewnia przełączanie awaryjne na inne protokoły w przypadku, gdy WebSockets nie są obsługiwane w przeglądarce lub na serwerze. Unikałbym bezpośredniego korzystania z WebSockets, chyba że dobrze znasz środowiska, w których one nie działają i jesteś w stanie obejść te ograniczenia. Jest to dobra lektura zarówno dla WebSockets, jak i Socket.IO. http://davidwalsh.name/ gniazdo sieciowe

https: //stackoverflow.com/a/1011 ...