Jaka jest różnica między „transcendentnym” a „nadprzyrodzonym”?


Odpowiedź 1:

Transcendent jest bardziej słowem relatywnym. Istnieje doświadczenie czegoś, co wykracza poza osobę lub czegoś, co wykracza poza obiekt. Jest względny dla tej osoby lub obiektu. W tym ujęciu Bóg wykracza poza swoje stworzenie lub w medytacji mistycznej człowiek przekracza solidarność z naturą i człowiekiem, doświadczając „wyższej” jedności.

Mówienie o czymś nadprzyrodzonym dotyczy bytów, które są ponad naszą zdolność do wyjaśnienia przez naukę lub prawa natury. Przykładami takich istot są niebiańskie piekło, demony i anioły oraz ciała astralne.

Niemniej jednak możemy również powiedzieć, że istoty nadprzyrodzone przekraczają naturę. Ciało astralne przekracza swoje naturalne ciało, a Bóg jako istota nadprzyrodzona przekracza swoje stworzenie i stworzenia.