Jaka jest różnica między SQL a CQL?


Odpowiedź 1:

Po pierwsze, do którego CQL masz na myśli? Według Wikipedii [1]:

  • Chess Query Language, język zapytań do przesłuchiwania szachowych baz danych Kontekstowy język zapytań (lub wspólny język zapytań) do wyszukiwania informacji Cassandra Query Language, dla Apache Cassandra Classora Query Language, dla Classora Knowledge BaseCIM Query Language, język zapytań dla Common Information Model (CIM) Standard Cypher Query Language od Distributed Management Task Force (DMTF) deklaratywny język zapytań grafowych, który umożliwia ekspresyjne i wydajne zapytania i aktualizację wykresów właściwości.

Zakładając różnice SQL, przejdę do kontekstowych, Cassandra i / lub Classora.

SQL oznacza Structured Query Language i chociaż każdy RDBMS może mieć własną implementację, powiedziałbym, że 90% działa w każdym (Oracle PL / SQL, MS SQL T-SQL, MySQL, Postgres). Inne przypadki, kontekstowe, Cassandra i tak dalej brzmią jak dialekty SQL (zacząłem sprawdzać Cassandrę) lub inne typy języka do odpytywania różnych typów systemów informatycznych.

Na przykład kontekstowe QL jest zorientowane na systemy wyszukiwania informacji, takie jak wyszukiwarki, katalogi bibliograficzne i informacje o zbiorach muzealnych.

W przypadku Cassandry jest bardzo podobny do SQL, ale na platformie NoSQL, więc jeśli pochodzisz ze środowiska SQL, zmiana może być dość przejrzysta.

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne.

Przypisy

[1] CQL - Wikipedia