Jaka jest różnica między stałym kursem wymiany a elastycznym kursem wymiany?


Odpowiedź 1:

Stały kurs walutowy oznacza nominalny kurs walutowy, który jest ustalony przez władzę monetarną w odniesieniu do waluty obcej lub koszyka walut obcych. Natomiast zmienny kurs walutowy jest ustalany na rynkach walutowych w zależności od popytu i podaży i na ogół zmienia się w sposób ciągły.

System stałego kursu walutowego zmniejsza koszty transakcyjne wynikające z niepewności kursowej, która może zniechęcać do międzynarodowego handlu i inwestycji, oraz zapewnia wiarygodną kotwicę dla polityki pieniężnej o niskiej inflacji. Z drugiej strony autonomiczna polityka pieniężna ginie w tym systemie, ponieważ bank centralny musi nadal interweniować na rynku walutowym, aby utrzymać kurs walutowy na oficjalnie ustalonym poziomie. Autonomiczna polityka pieniężna jest zatem dużą zaletą płynnego kursu walutowego. Jeśli gospodarka krajowa popadnie w recesję, to autonomiczna polityka pieniężna umożliwia bankowi centralnemu zwiększenie popytu, a tym samym „wygładzenie” cyklu koniunkturalnego, tj. Zmniejszenie wpływu wstrząsów gospodarczych na produkcję krajową i zatrudnienie. ich zalety i wady, a wybór właściwego reżimu może być różny dla różnych krajów w zależności od ich szczególnych warunków W praktyce istnieje szereg reżimów kursów walutowych pomiędzy tymi dwoma skrajnymi wariantami, zapewniając w ten sposób pewien kompromis między stabilnością a elastycznością.

Kurs walutowy w Republice Czeskiej był powiązany z koszykiem walut do początku 1996 r., Następnie kołek został skutecznie wyeliminowany poprzez znaczne poszerzenie pasma wahań, a teraz czeska gospodarka działa w tak zwanym reżimie zarządzanym, tj. kurs walutowy jest zmienny, ale bank centralny może zwrócić się do interwencji w przypadku wystąpienia ekstremalnych wahań.

Jesteśmy znani z doskonałej obsługi klienta, chociaż ogólna polityka dotycząca zadowolenia klientów. Nasi klienci, dzięki którym zajmujemy się tym biznesem, otrzymują najlepsze z naszych usług. Nie jesteśmy najprościej szczerzy, ale także oddani i gotowi do stworzenia Ciebie zadowolonego. Nasze lata upajania się oceniają nas wyżej niż porównywalne firmy w tym obszarze zainteresowań. Możesz szukać naszych ofert dotyczących handlu dowolną walutą na Danesh Exchange. Danesh Exchange to najlepszy kantor wymiany walut w Melbourne.


Odpowiedź 2:

Istnieją trzy rodzaje lub procedura ustalania kursu wymiany:

Dolary, kurs ustalony i zmienna stopa zarządzana.

Tutaj Pegged Rate to tak zwany kurs stały, w którym rząd kraju decyduje o stałym kursie wymiany swojej waluty na inną walutę. Na przykład, gdy Chiny ustaliły kurs juana w stosunku do USD.

Zarządzana zmienna stopa procentowa to sposób, w jaki kurs walutowy jest ustalany na podstawie reguły podaży popytu w gospodarce światowej. Po tym następuje większość krajów.

Dobre wyjaśnienie powyższego można znaleźć tutaj:

Co to są pary walutowe i kurs wymiany w handlu walutami | FinanceOrigin


Odpowiedź 3:

Istnieją trzy rodzaje lub procedura ustalania kursu wymiany:

Dolary, kurs ustalony i zmienna stopa zarządzana.

Tutaj Pegged Rate to tak zwany kurs stały, w którym rząd kraju decyduje o stałym kursie wymiany swojej waluty na inną walutę. Na przykład, gdy Chiny ustaliły kurs juana w stosunku do USD.

Zarządzana zmienna stopa procentowa to sposób, w jaki kurs walutowy jest ustalany na podstawie reguły podaży popytu w gospodarce światowej. Po tym następuje większość krajów.

Dobre wyjaśnienie powyższego można znaleźć tutaj:

Co to są pary walutowe i kurs wymiany w handlu walutami | FinanceOrigin


Odpowiedź 4:

Istnieją trzy rodzaje lub procedura ustalania kursu wymiany:

Dolary, kurs ustalony i zmienna stopa zarządzana.

Tutaj Pegged Rate to tak zwany kurs stały, w którym rząd kraju decyduje o stałym kursie wymiany swojej waluty na inną walutę. Na przykład, gdy Chiny ustaliły kurs juana w stosunku do USD.

Zarządzana zmienna stopa procentowa to sposób, w jaki kurs walutowy jest ustalany na podstawie reguły podaży popytu w gospodarce światowej. Po tym następuje większość krajów.

Dobre wyjaśnienie powyższego można znaleźć tutaj:

Co to są pary walutowe i kurs wymiany w handlu walutami | FinanceOrigin