Jaka jest różnica między finansami przedsiębiorstw a rozwojem przedsiębiorstw?


Odpowiedź 1:

Z mojego doświadczenia wynika, że ​​finanse przedsiębiorstw odnosiły się wewnętrznie do osób, które pracowały w dziale finansowym korporacji zajmującej się inwestycjami, skarbem i innymi funkcjami, lub do grupy banku inwestycyjnego, który koncentrował się na pozyskiwaniu kapitału poprzez emisje akcji lub długów spółek lub doradzanie firmom w zakresie transakcji strukturyzujących firmy, w tym fuzji i przejęć.

Z drugiej strony rozwój korporacyjny był używany tylko jako termin określający osoby wewnątrz korporacji, które były zaangażowane w planowanie strategiczne oraz przejęcia i inwestycje dla tej firmy.