Jaka jest różnica między astrofizyką a nauką duchową?


Odpowiedź 1:

Nauki duchowe przewyższają wszystkie nauki, ponieważ jako systematycznie zorganizowany zasób wiedzy na ten temat przekazuje źródło lub przyczynę istnienia, które jest względne dla wszystkich, w tym dla wszystkich, a zatem zapewnia ostateczną odpowiedź na bycie.

Ludzki intelekt szuka przyczyny działania lub działania w świecie, wszechświecie, wszystkie teorie i prawa są stosowane przy interpretacji stosunku działań do własnego aspektu bytu, wszystkiego, co był w stanie zinterpretować, z którym mógł żyć to zgodnie. Cała ta wiedza jest jedynie interpretacją działań wewnątrz siebie i wokół siebie.

Wszystko, co może zinterpretować, jest wyczuwane przez swoją formę intelektualną, to nauka, która wykracza poza zmysły innych ożywionych form istnienia i tylko dzięki temu rozróżnieniu wyczuwa intelekt przenikający cały świat lub wszechświat w byciu.

Ta natura intelektu, tj. Własny intelekt, jest tym, co jest systematycznie zorganizowanym zasobem wiedzy, z jego naturą i sposobem bycia, jego działania w sobie są odczuwane i przekazywane jako nauka duchowa lub nauka religijna. Ponieważ tutaj intelekt jest uważany za efekt, jego towarzysząca przyczyna, przyczyna twórcza zostaje znaleziona.

Przyczyna zawsze towarzyszy skutkowi, czego poszukuje astrofizyka lub inne nauki jako przyczyna, jest obiektywny związek, w którym chociaż logicznie można wnioskować o przyczynie, ale to, czym ona jest, nie zostaje znalezione; na przykład każda forma na ziemi w podziale na formę atomową lub subatomową nie wydobywa na końcu niczego, ale logiczne wnioskowanie nazwane lub nazwane świadomością, ale czym jest ta świadomość, nie wie.

W naukach duchowych forma w systematycznie zorganizowanym ciele jest znana, rozumiana i wywnioskowana, ponieważ jest w swojej absolutnej formie bytu, oraz towarzyszącą jej przyczynę, którą nauka logicznie wnioskuje, gdy świadomość jest doświadczana w swoim aktywnym trybie, w pełnym intelektualnym działaniu i tam doświadczana jest przez świadomość immanentną w działaniu i przekraczającą ją.


Odpowiedź 2:

Zarówno astrofizyka, jak i nauki duchowe są całkowicie niezwiązanym obszarem specjalizacji.

W astrofizyce uczymy się i badamy fizyczną pracę gwiazd i planet oraz budowę chemiczną ciał niebieskich.

Podczas gdy nauka duchowa jest nauką hipotetyczną, która polega na uczeniu się, jak działa ciało i duch, coś związanego z jogą, medytacją i astrologią.


Odpowiedź 3:

Zarówno astrofizyka, jak i nauki duchowe są całkowicie niezwiązanym obszarem specjalizacji.

W astrofizyce uczymy się i badamy fizyczną pracę gwiazd i planet oraz budowę chemiczną ciał niebieskich.

Podczas gdy nauka duchowa jest nauką hipotetyczną, która polega na uczeniu się, jak działa ciało i duch, coś związanego z jogą, medytacją i astrologią.