Jaka jest największa różnica między Chinami a Ameryką?


Odpowiedź 1:

Powiedziałbym, że największą różnicą jest „duża populacja” vs. „przeludnienie”.

Przeludnienie Chin robi różnicę. Jest szalone zanieczyszczenie, szalona bieda, zasada jednego dziecka, która uczyniła z niej wywrotową kulturę ze zbyt dużą liczbą mężczyzn, tanią siłą roboczą, ponieważ jest tak dużo podaży, a konformistyczna / naśladowcza struktura społeczna i biznesowa, która jest mniej innowacyjna.

Przeludnienie naprawdę dyktuje sposób, w jaki Chiny stworzyły swoją politykę w ciągu ostatnich 100 lat.