Fizyka: jaka jest różnica między siłą a interakcją?


Odpowiedź 1:

Zajmujemy się tutaj semantyką, znajdziesz różne definicje siły i interakcji.

Patrząc na słowo interakcja, inter + akcja, oznacza akcję między rzeczami, w fizyce, między obiektami. To, co powoduje działanie, to siła. Siła działa w celu zmiany stanu ruchu obiektu. Oddziałuje więc z obiektem.

Interakcja, interakcja jest tutaj synonimem wpływu, wywierania wpływu.


Odpowiedź 2:

Myślę, że wielkość jest całkowitą energią siły, podczas gdy intensywność jest energią tej siły w danym punkcie oddalonym od źródła. Interakcja byłaby opisem wyniku. Jak to zdarzenie wpłynęło na obiekty (zmieniło stan), zwykle skutkuje impulsem w kierunku, ale w ogólnym sensie interakcja obejmowałaby ściskanie, deformację, temperaturę, chemię itp.