Jak wytłumaczysz różnicę między natrętną i wylewną skałą magmową (podaj jeden przykład każdego z nich)?


Odpowiedź 1:

Intensywne skały formują się na głębokości, wewnątrz komory magmy, gdzie magma stygnie stosunkowo wolniej. Wielkość ziaren tego rodzaju skał jest więc racjonalnie większa. Przykład: Dunite

Z drugiej strony na powierzchni tworzą się skały wyciskające. Kiedy magma wychodzi na powierzchnię, wchodzi w interakcję z chłodniejszymi skałami wiejskimi, a także z powietrzem. Stygnie stosunkowo szybko, a dzięki szybkiemu chłodzeniu ziarno jest stosunkowo drobniejsze, pod mikroskopem refrakcyjnym widać obecność materiałów szklanych.

Przykład: bazalt